Monthly Archives: April 2011

HASIL KEJUARAAN PENTAS PAI SD JAWA BARAT III DI SOREANG 15-17 APRIL 2011

Berikut kami sampaikan hasil kejuaraan Pentas PAI Jawa Barat III di Soreang Kab.Bandung pada tanggal 15-17 April 2011.

LAPORAN KETUA PENTAS PAI III TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT

SOREANG, 15-17 APRIL 2011

بـســــــــــــــــــــم ا للـه ا لرحمــن ا لرحيـــم

Ketua PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT, dengan ini melaporkan :

A. Kegiatan ini bernama PENTAS PAI yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 APRIL 2011 di KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG

B. Peserta PENTAS PAI III diikuti oleh siswa-siswi SD dari 17 Kabupaten 6 Kota yang ada di Propinsi Jawa Barat (3 Kota tidak mengikuti.)
1. Kabupaten Majalengka
2. Kabupaten Cianjur
3. Kabupaten Tasik Malaya
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kabupaten Ciamis
6. Kabupaten Sumedang
7. Kabupaten Cirebon
8. Kabupaten Subang
9. Kabupaten Bekasi
10. Kabupaten Karawang
11. Kabupaten Kuningan
12. Kabupaten Indramayu
13. Kabupaten Bandung Barat
14. Kabupaten Bandung Induk
15. Kabupaten Bogor
16. Kabupaten Purwakarta
17. Kabupaten Garut
18. Kota Bogor
19. Kota Bandung
20. Kota Cimahi
21. Kota Tasik Malaya
22. Kota Banjar
23. Kota Bekasi

Yang tidak Mengikuti Kegiatan:
1. Kota Sukabumi
2. Kota Cirebon
3. Kota Depok

C. Maksud dan tujuan diadakan PENTAS PAI tingkat Provinsi Jawa Barat ialah :

1. Media untuk memperkokoh jalinan silaturahim dalam upaya menopang ukuwah islamiyah terutama di kalangan pengurus KKG PAI Provinsi Jawa Barat, pengurus KKG PAI Kabupaten, KKG PAI Kecamatan, Guru PAI Sekolah Dasar, yang bertujuan sama yaitu memajukan pendidikan Agama Islam.

2. Sebagai Wadah menumbuhkan semangat perjuangan dalam upaya mewujudkan generasi Islami masa depan yang cerdas beriman dan Bertaqwa sesuai dengan (UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional)

D. TEMA KEGIATAN
“Melalui Pentas PAI Jawa Barat Kita Tingkatkan Kreativitas Siswa dan Ukuwah Islamiyah“

E. MATERI LOMBA
1. Lomba Penguasaan Materi PAI atau Cerdas Cermat
2. Lomba Hifdzil Qur’an atau Hafalan surat-surat Pendek
3. Lomba Ceramah Atau Pildacil
4. Lomba Kaligrafi
5. Lomba Qasidah
6. Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Saritilawah
7. Lomba Shalat Barjamaah

F. JUMLAH PESERTA
1. Lomba Penguasaan Materi PAI atau Cerdas Cermat 23 Regu 69 orang
2. Lomba Ceramah Atau Pildacil                                                               46 orang
3. Lomba Hifdzil Qur’an atau Hafalan surat-surat Pendek             46 orang
4. Lomba Kaligrafi                                                                                            46 orang
5. Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Saritilawah                   92 orang
6. Lomba Shalat Berjamaah                                                                         69 orang
7. Lomba Qasidah sebanyak 20 Regu                                                   300 orang
Jumlah             668 orang
8. Panitia dan pembimbing                                                                        399 orang
9. Penggembira                                                                                               690 orang
Jumlah Keseluruhan                                                                            1.757 orang

G. TROPHY YANG DIPEREBUTKAN

1. Tropy Bergilir dari Wakil Gubernur Jawa Barat
2. Tropy Juara Umum
3. Tropy Juara per Bidang Mata Lomba

H. UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA :
1. Gubernur Jawa Barat
2. Wakil Gubernur Jawa Barat
3. Bupati Kabupaten Bandung
4. Kementrian Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kementrian Agama Kabupaten Bandung
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
8. Ketu KKG PAI Kabupaten Se-Propinsi Jawa Barat
9. Para Kepala UPTD yang ada di Kabupaten Bandung
10. Para Pengawas Sekolah TK SD yang ada di Kabupaten Bandung
11. Para Kepala Sekolan SD yang ada dikabupaten Bandung
12. Panitia Pentas PAI Tingkat Propinsi dan Kabupaten Bandung
13. Semua pihak yang telah membantu suksesnya Pentas PAI III Tingkat Provinsi Jawa Barat

Demikian laporan ini kami sampaikan, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan Pentas PAI III Tingkat Propinsi Jawa Barat ini.

Ketua Pelaksana

Salman Munawar, S.Pd.I
NIP. 195907101981091002

Bandung, 16 April 2011
Sekretaris

Abdul Rachman, S.Pd.I
NIP. 150313650

PANITIA PENTAS PAI III
TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2011
KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG PAI)
PROPINSI JAWA BARAT
Sekertariat : Jl. Veteran No.161 Telp. (0264) 9111456 Purwakarta 41118
========================================================

KEPUTUSAN
PANITIA PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 08/Pan.Pentas PAI III JABAR/ IV/2011

Tentang:
PENGESAHAN JUARA PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

بـســــــــــــــــــــم ا للـه ا لرحمــن ا لرحيـــم

Ketua Panitia PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT setelah:

MENIMBANG : Dan seterusnya

MENGINGAT : Dan seterusnya

MEMPERHATIKAN : SK para Dewan Juri PENTAS PAI III TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengesahkan para Juara PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT susunan Juara Lomba (terlampir).
Kedua : Merekomendasikan untuk mewakili Jawa Barat pada Pentas PAI Nasional adalah:
1. Pildacil Puteri dari Kabupaten Bandung
2. MTQ dan Saritilawah Putera dati Kabupaten Cianjur
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI   :          BANDUNG
PADA TANGGAL   : 16 APRIL 2011

 Ketua Pelaksana,

Salman Munawar, S.Pd.I
NIP. 195907101981091002

Sekretaris,

Abdul Rachman, S.Pd.I
NIP. 150313650

Tembusan :
1. Ketua KKG PAI Provinsi Jawa Barat
2. Ketua KKG PAI Kabupaten Bandung

===============================================

Lampiran SK Nomor : 08/Pan.Pentas PAI III JABAR/ IV/2011

PENTAS PAI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT

1. CERDAS CERMAT

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara  I Kabupaten Cirebon 11 1700
Juara  II Kabupaten Ciamis 8 1300
Juara III Kabupaten Bandung 22 1050
Harapan I Kabupaten Garut 25 1200
Harapan II Kabupaten Cianjur 4 1100
Harapan III Kota Banjar 17 800

2. HIFDZUL QUR’AN PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 270
Juara II Kabupaten Bandung 22 265
Juara III Kabupaten Bogor 23 262
Harapan I Kota Bogor 1 258
Harapan II Kabupaten Tasikmalaya 5 258
Harapan III Kabupaten Sukabumi 6 257

3. HIFDZUL QUR’QN PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Tasikmalaya 5 270
Juara II Kabupaten Garut 25 265
Juara III Kabupaten Ciamis 8 259
Harapan I Kabupaten Cirebon 11 258
Harapan II Kabupaten Bandung 22 255
Harapan III Kota Bekasi 19 254

4. PIDATO PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cirebon 11 253
Juara II Kabupaten Sukabumi 6 250,5
Juara III Kabupaten Sumedang 10 245,2
Harapan I Kabupaten Subang 12 244,3
Harapan II Kota Tasikmalaya 9 242,6
Harapan III Kabupaten Majalengka 3 239,5

5. PIDATO PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Bandung 22 253,3
Juara  II Kabupaten Purwakarta 24 252
Juara III Kabupaten Indramayu 20 251
Harapan I Kota Bekasi 19 250
Harapan II Kota Tasikmalaya 9 247,7
Harapan III Kabupaten Bandung Barat 21 246,5

6. KALIGRAFI PUTRA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 180
Juara II Kabupaten Cirebon 11 170
Juara III Kabupaten Ciamis 8 160
Harapan I Kabupaten Purwakarta 24 155
Harapan II Kabupaten Bandung Barat 21 140
Harapan III Kabupaten Indramayu 20 135

7. KALIGRAFI PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Sukabumi 6 185
Juara II Kabupaten Sumedang 10 180
Juara III Kabupaten Cianjur 4 175
Harapan I Kota Tasikmalaya 9 162
Harapan II Kabupaten Indramayu 20 158
Harapan III Kabupaten Subang 12 157

8. QOSIDAH

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kota Bandung 2 3759
Juara II Kabupaten Bandung 22 3600
Juara III Kabupaten Tasikmalaya 5 3588
Harapan I Kota Tasikmalaya 9 3543
Harapan II Kabupaten Sumedang 10 3508
Harapan III Kabupaten Sukabumi 6 3498

9. MTQ PUTERA

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 335
Juara II Kabupaten Majalengka 3 327
Juara III Kabupaten Garut 25 326
Harapan I Kabupaten Tasik 5 312
Harapan II Kabupaten Cirebon 11 310
Harapan III Kabupaten Purwakarta 24 3

10. MTQ PUTRI

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kota Tasik 9 308
Juara II Kabupaten Ciamis 8 304
Juara III Kabupaten Purwakarta 24 303
Harapan I Kabupaten Bandung 22 299
Harapan II Kabupaten Sukabumi 6 293
Harapan III Kabupaten Sumedang 10 292

11. SHALAT BERJAMAAH

Urutan Kejuaran Kabupaten No. Peserta Jumlah Nilai
Juara I Kabupaten Cianjur 4 276
Juara II Kabupaten Ciamis 8 275
Juara III Kabupaten Bandung 22 274
Harapan I Kabupaten Bogor 23 273
Harapan II Kabupaten Indramayu 20 272
Harapan III Kabupaten Sumedang 10 271

JUARA UMUM

No. Kabupaten/Kota No. Peserta Urutan Kejuaraan/
Jumlah Perolehan
I II III IV V VI
1. Kabupaten Cianjur 4 4 1  – 1  –
2. Kabupaten Cirebon 11 2 1  – 1 1  –
3. Kabupaten Bandung 22 1 2 2 1 1  –

REKAPITULASI PENDAPATAN URUTAN KEJUARAAN

No. NAMA KAB./ KOTA CERDAS DACIL MHQ KALIGRAFI MTQ SHALAT QASIDAH
 CERMAT PA PI PA PI PA PI PA PI
1 Kota Bogor 4
2 Kota Bandung 1
3 Kabupaten Majalengka 6 2
4 Kabupaten Cianjur 5 1 1 3 1 1
5 Kabupaten Tasikmalaya 5 1 4 3
6 Kabupaten Sukabumi 2 6 1 5 6
7 Kota Cimahi
8 Kabupaten Ciamis 2 3 3 2 2
9 Kota Tasikmalaya 5 5 4 1 4
10 Kabupaten Sumedang 3 2 6 6 5
11 Kabupaten Cirebon 1 1 4 2 5
12 Kabupaten Subang 4 6
13 Kota Bekasi
14 Kabupaten Karawang
15 Kota Sukabumi
16 Kota Cirebon
17 Kota Banjar 6
18 Kabupaten Kuningan
19 Kota Bekasi 4 6
20 Kabupaten Indramayu 3 6 5 5
21 Kabupaten Bandung Barat 6 5
22 Kabupaten Bandung 3 1 2 5 4 3 2
23 Kabupaten Bogor 3 4
24 Kabupaten Purwakarta 2 4 6 3
25 Kabupaten Garut 4 2 3
26 Kota Depok
Iklan